Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 1.11.2017

02.10.2017 14:43

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613,

Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání :  1. listopadu 2017,  v 17:30 hod.

Místo konání : sušárna našeho domu – Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté : družstevníci ( BD ZENIT ) z našeho domu

                         

Program :

1) Zahájení, prezence                                                                                                                   

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2016

3) Provozní záležitosti

4) Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 21.9.2017

                                                                                                                                                                 

                                                                                    Radek Vorel, v.r.  

                                                                                      předseda SV

        

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    

              Zpráva hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1613  a u předsedy výboru .

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                        

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno úředně  ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je nutno, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění  společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

Kontaktní osoba, která připravuje a organizuje tuto schůzi společenství vlastníků, je : Radek Vorel                                         

Mail: supinolbc@seznam.cz,  Tel.: 739 879 191

 

S pozdravem, Radek Vorel

Liberec, dne  21.9.2017                                                                                                         

      Radek Vorel, v.r.

                                                                                                    předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 1.11.2017  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.