Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 12.10.2018

11.09.2018 14:54

Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec

P O Z V Á N K A

na shromáždění společenství vlastníků

 

Datum konání:            12. 10. 2018 od 17:00 hod. prezence bude zahájena v 16:45 hod.

Místo konání:              Kanceláře Interma BYTY, a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, 463 11                           

Pozvaní hosté:            Ing. Miloslava Ježková  – zástupce správce

 

Program:

  1. prezence
  2. projednání a schváleni účetní uzávěrky za rok 2017
  3. revitalizace zahrady
  4. zimní provoz – úklid sněhu
  5. diskuze

 

V Liberci, dne 05. 09. 2018

 

 

 

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

 

Poznámka:

Přílohy: Průvodní dopis + formulář plné moci

             Výroční zpráva hospodaření ke stažení zde

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

   zasíláme Vám pozvánku na členskou schůzi Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec.

      Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhujeme, abyste v souladu s platnými stanovami společenství následující možnost. Plnou moc k zastupování můžete vystavit na jiného člena společenství, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat.

  

S pozdravem

 

                                                                                                               

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

 

 

V Liberci, dne 05. 09. 2018

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .......................................................................................................................... ,

datum narození: ...................................

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................... ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………………………………………………………………....,

datum narození: ...................................

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………….……. ,

aby mne dne 12. 10. 2018 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec

a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi bez jakýchkoliv omezení mým jménem.

 

V …………………………, dne ………..                                     ………………………………….

                                                                                                             zmocnitel

                                                                      

Plnou moc přijímám

 

V ................................... , dne ..………..............                       ................................................

                                                                                                             zmocněnec

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.