Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 12.12.2019

28.11.2019 17:29

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

 

Datum konání: 12.12.2019 v 18:00 hod.

Místo konání:  sušárna našeho domu, Křížová 1614, Liberec 30

 

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                        Iva Loumová - domovník

                         Všichni obyvatelé domu Křížová 1614

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  3. Informace o problémech s nádržkami WC
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 28.11.2019

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                Ing. Jiří Šindelář, v. r.

                                                                                předseda výboru SV

 

 

Přílohy :   Průvodní dopis + Plná moc    

                Zpráva o hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

               

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1614/  a u předsedy výboru.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                      

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 12.12.2019 zúčastnit osobně,         navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění       společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

 

Liberec, dne 28.11.2019                                                                                                         

   Ing. Jiří Šindelář, v.r.

                                                                                                    předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………….……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ………………………………………..………………………………..……………..,

aby mne dne 12.12.2019 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec, sídlem: Křížová 1614, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.