Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 13.10.2016

27.09.2016 15:10

P O Z V Á N K A
na shromáždění Společenství vlastníků domu Františka Diviše 1438 Praha,
Františka Diviše 1438, 104 00 Praha - Uhříněves

 

Datum konání:  13. 10. 2016 v 19.00 hod.

Místo konání: CAFÉ BAR U KARLA, Přátelství 155, Praha - Uhříněves
                         
Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY
   
Program:

1. Zahájení, prezence
2. Schválení stanov společenství vlastníků
3. Převolení  výboru společenství vlastníků
4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2015
5. Provozní záležitosti
6. Diskuze,  závěr


V Praze, dne 16. 9. 2016


                         Jan Tříska
              předseda společenství vlastníků

 

 

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc
             Stanovy společenství vlastníků
            Zpráva o hospodaření společenství za rok 2015 ke stažení zde

 

              
Vážená paní - Vážený pane,   

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků domu Františka Diviše 1438     Praha, konané dne 13.10.2016.                                                          

Hlavním a nejdůležitějším bodem je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku (dále jen „NOZ“). Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, aby jste si vyhradili svůj volný čas tak, aby jste se mohli shromáždění účastnit osobně.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění  zúčastnit osobně, navrhuji Vám       následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně  ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění    společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před  konáním  shromáždění.

S pozdravem
                         Jan Tříska
předseda výboru společenství
     

V Praze, dne 16. 9. 2016


---------------------------------------------------------        -------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 13.10.2016  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Františka Diviše 1438 Praha a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.


V.............................. , dne..……….......  .                                ....................................................
                                                                                                                 podpis
 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.