Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 14.12.2016

29.11.2016 09:24

P O Z V Á N K A

na  shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614, 463 11 Liberec 30

 

Datum konání : 14.12.2016 v 18:00 hod.

Místo konání :  Sušárna našeho domu, Křížová 1614, Liberec 30

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                            Iva Loumová - domovník

                            Všichni obyvatelé domu  Křížová 1614

Program :

1)     Zahájení, prezence

2)     Schválení návrhu nových stanov společenství vlastníků

3)     Seznámení s výroční zprávou hospodaření  a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

4)     Volba nového výboru společenství

5)     Kvalita sekání trávy na našich pozemcích

6)     Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

V Liberci, dne 22.11.2016

                                                                                                                                                                   

                                                                                     Ing. Jiří Šindelář, v. r.

                                                                                             předseda výboru SV

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                   Stanovy společenství vlastníků domu Křížová 1614 ke stažení zde

                   Zpráva o hospodaření za rok 2015 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1614/  a u předsedy výboru.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

hlavním a nejdůležitějším bodem shromáždění je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku. Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji ještě jednou požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.                                                                        

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 14.12.2016 zúčastnit osobně,         navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění       společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.      Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě       manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

 

 

Liberec, dne 22.11.2016                                                                                                        

   Ing. Jiří Šindelář, v.r.

                                                                                                                předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

 

aby mne dne 14.12.2016 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1614, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.