Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 16.1.2020

17.12.2019 15:28

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav

 

 

 

Datum konání:  16. 01. 2020 v 17.00 hod.

Místo konání:     Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav

                         

Pozvaní hosté:              

 • Zástupci správce -  Interma BYTY a.s.
 • Martin Sýkora - domovník          

 

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Shrnutí činností za rok 2018/2019
 3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
 4. Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků
 5. Rozhodnutí o instalaci kamerového systému a připojení na PCO
 6. Plán činností na rok 2019
 7. Provozní záležitosti
  • navýšení četnosti úklidu, (cenová kalkulace  ke stažení zde )
  • dodržování domovního řádu,
  • kontejnery na smíšený odpad
 8. Diskuse, závěr

 

V Mladé Boleslavi, dne 6. 12. 2019

 

Za Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav:

 

 

                Ing. Jan Ryšavý                                                      Libor Ježek

     předseda výboru společenství                     místopředseda výboru společenství

                          

 

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc

             Výroční zpráva o hospodaření družstva ke stažení zde

 

Nabídky na kamerový systém ke stažení zde:

HD kamerový systém CENTR PCO 2020.pdf  

Nabídky na kamerový systém 2020.pdf

NV18039 - kamery Kolomazník 2020.pdf

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav - konané dne 16.01.2020                                                          

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před   konáním  shromáždění.

S pozdravem

                                                                                                     Ing. Jan Ryšavý

                                                                                           předseda výboru společenství

                                                                      

Mladé Boleslavi, dne 6. 12. 2019

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ………........……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………..……..,

aby mne dne 16.01.2020  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav, sídlem: 17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

           

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.