Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 17.6.2019

10.05.2019 12:13

P O Z V Á N K A

na shromáždění společenství vlastníků

 

Datum konání:            17. 6. 2019 od 16:30 hod. prezence bude zahájena v 16:15 hod.

Místo konání:              Kanceláře Interma BYTY, a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, 463 11                                  

Pozvaní hosté:            Ing. Miloslava Ježková  – zástupce správce

 

Program:

  1. prezence
  2. projednání a schváleni účetní uzávěrky za rok 2018 ke stažení zde
  3. škodní událost – pád stromu na dům
  4. revitalizace zahrady – kácení stromů, výsadba nových dřevin
  5. zimní provoz (úklid sněhu) – vyhodnocení a volba režimu do dalších let
  6. možnost ochlazování bytů – vysokoteplotní chlazení pomocí tepelných čerpadel
  7. domovní řád – dodržování
  8. zahradnické práce – žádost pana Hady o zvýšení platu
  9. diskuze
  10.  

V Liberci, dne 09. 05. 2019

 

 

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Libere

 

Poznámka:

 

  

Přílohy: Průvodní dopis + formulář plné moci

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 zasíláme Vám pozvánku na členskou schůzi Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec.

 Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhujeme, abyste v souladu s platnými stanovami společenství následující možnost. Plnou moc k zastupování můžete vystavit na jiného člena společenství, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat. 

S pozdravem

                                                                                                               

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

 

 

V Liberci, dne 09. 05. 2019

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : .......................................................................................................................... ,

datum narození: ...................................

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................... ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………………………………………………………………....,

datum narození: ...................................

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………….……. ,

aby mne dne 17. 06. 2019 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec

a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi bez jakýchkoliv omezení mým jménem.

 

V …………………………, dne ………..                                     ………………………………….

                                                                                                             zmocnitel

                                                                      

Plnou moc přijímám

 

V ................................... , dne ..………..............                       ................................................

                                                                                                                      zmocněnec

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.