Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 18.10.2018

01.10.2018 15:19

P O Z V Á N K A

na  shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611 Liberec
se sídlem Křížová 1611, 463 11 Liberec 30


Datum konání : 18.10.2018 v 19:00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV -  Interma BYTY a.s.
Iva Loumová  -  domovník
                         

Program :

1) Zahájení, prezence
2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017
3) GDPR – ochrana osobních dat
4) Provozní záležitosti
5) Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 20.9.2018

                                                                                                                                                                   
                                                       Ing. Radka Michelová, v.r.
                                                         SV domu Křížová 1611

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    
                Výroční zpráva hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese :
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1611/   a u předsedkyně výboru .

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

                                                                        
Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 18.10.2018 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.  Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě  manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.


Liberec, dne 20.9.2018                                                                           
                                                                       Ing. Radka Michelová, v.r.
                                                                          předseda výboru SV
                                                                                                                 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…......................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……….......……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..………….……..,

aby mne dne 18.10.2018 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1611, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................
                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.