Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 19.11.2019

31.10.2019 17:50

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, IČO: 03159965,

                                  sídlem: Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

Datum konání:  19.11.2019 v 18:00 hod.

Místo konání:  vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav                        

Pozvaní hosté: zástupci správcovské firmy Interma BYTY a.s., Liberec

 

Program

 1. Zahájení, prezence, schválení programu shromáždění
 2. Informace o založení bankovního účtu, datové schránky a pojištění pro krytí odpovědnostních rizik
 3. Schválení terénní úpravy kolmé plochy před bytovým domem (svah před bytovým domem)
 4. Investice týkající se zvýšení výkonu systému pro ohřev TUV a dosazení systému pro chemickou úpravu vody – snížení zanášení systému
 5. Odkup parkovacích míst v garáži společenstvím vlastníků za účelem údržby a technické správy bytového domu
 6. Rozšíření kamerového systému pro podzemní garáž a rozšíření bezklíčového přístupového systému pro podzemní garáž
 7. Schválení opravy příjezdové komunikace k parkovacím stáním na dvoře domu
 8. Instalace informačního radaru na hlavní silnici před bytovým domem (zajištění větší bezpečnosti, zpomalení dopravy před BD)
 9. Stav řešení dluhů vůči společenství vlastníků
 10. Schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby a příspěvků na správu domu
 11. Určení výše záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu domu
 12. Provozní záležitosti – převod družstevních podílů do osobního vlastnictví, zajištění odborného posudku na stav bytového domu, vyjasnění vlastnictví kanceláře ve vestibulu v bloku C a místnosti, kde je umístěna tlaková posilovací stanice na vodu, informace od domovníka
 13. Diskuse, závěr

 

V Mladé Boleslavi, dne 30.10.2019

 

                                                                                       Ing. Matúš Sýkora, v.r.

                                                                                       předseda výboru

                                                                                                  

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

         

Podkladové materiály na shromáždění naleznete na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svmichalovice-47/.

                        

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.