Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 20.2.2020

04.02.2020 12:11

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Sokolská 1365, Liberec

 

 

 

Datum konání: 20. 02. 2020 v 18:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost kanceláře Interma BYTY, a.s.,

                        U Sila 1201, Liberec 30

 

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková, manažer BD a SV Interma BYTY, a.s.

                        

                                             

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
  3. Rezignace předsedkyně výboru a volba nového člena výboru společenství vlastníků
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 24. 1. 2020

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                     Ing. Eva Korseltová, v. r.

                                                                                předsedkyně výboru SVJ

 

 

Přílohy :   Průvodní dopis + Plná moc    

                Zpráva o hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-sokolska-1365/  a u předsedy výboru.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                      

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 20. 02. 2020 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků delegovat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc můžete udělit i jednotlivým členům výboru.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

 

 

Liberec, dne 24. 1. 2020                                                                                                         

   Ing.  Eva Korseltová, v.r.

                                                                                                   předsedkyně výboru SVJ

                                                                                                                  

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………………………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 20. 02. 2020 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Sokolská 1365, Liberec, sídlem: Sokolská 1365, 460 01  Liberec 1 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.