Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 21.10.2014

03.10.2014 16:30

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1617, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 21.10.2014 v 18,00 hod.

 

Místo konání : sušárna bytového domu Seniorů 1617, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

Iva Loumová - domovník

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Volba statutárního orgánu společenství

3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2013 ke stažení zde

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

V Liberci, dne 3.10.2014

 

Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

předseda BD ZENIT

 

 

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete a je členem Vašeho SVJ. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci.

 

--------------------------------------------------------- " -----------------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………… ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

aby mne dne 21.10.2014 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem : Seniorů 1617, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ...................................... , dne ..………....... ...............................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.