Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 21.10.2020

06.10.2020 14:21

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611 Liberec

IČ: 720 31 174

se sídlem: Křížová 1611, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání: 21.10.2020 v 18:00 hod.

Místo konání:  zasedací místnost Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV -  Interma BYTY a.s.

                                                

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019
  3. Odsouhlasení výdajů za opravu fasády
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 5.10.2020

                                                                                                                                                                    

                                                                                  Ing. Radka Michelová, v.r.

                                                                               SV domu Křížová 1611

 

 

Přílohy:    Průvodní dopis + Plná moc    

                Výroční zpráva hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

 

 

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1611/   a u předsedkyně výboru .

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

zasílám Vám pozvánku na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611 Liberec.                                                                     

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 21.10.2020 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.  

 Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Liberec, dne 5.10.2020                                                                                                           

   Ing. Radka Michelová, v.r.

                                                                                                               předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ...........................…….....................................................….......................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……….......……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..…………..……..,

aby mne dne 21.10.2020 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611 Liberec, IČ: 720 31 174, sídlem: Křížová 1611, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.