Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 21.2.2017

05.02.2017 09:15

P O Z V Á N K A


na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá
Boleslav, IČO : 03159965,sídlem : Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav

 

Datum konání :  21.2.2017 v 17:00 hod.

Místo konání :  vestibul domu č.p. 47 ( dům C ), Michalovice 47, Mladá Boleslav

Pozvaní hosté : zástupci správcovské firmy Interma BYTY a.s., Liberec

Program

1)   Zahájení, prezence

2)   Představení projektu - záměru plánované nástavby domu Michalovice 47

3)   Hlasování o schválení představeného záměru

4)   Diskuse, závěr


V Mladé Boleslavi, dne 6.1.2017

                                                        
                                                                                            JUDr. Petr Douša, v.r.

                                                                                    předseda společenství vlastníků

                                                                          
                       

    

---------------------------------------------------------    "   -----------------------------------------------------------

              
                                                 PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ............................................................ , Dat. Nar. : ......................... ,

trvale bytem : ......................................................................................................................,

tímto zmocňuji pana/paní ............     ................................, Dat. Nar. : .......................,

trvale bytem : .......................................................................................................,

aby mne dne 21.2.2017  zastupoval/a na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, sídlem: Michalovice 47, 29301 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

V ...................................... ,dne ..................                                  .............................................

                                                                                                                          podpis


Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.