Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 22.10.2019

27.09.2019 14:11

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 Liberec,

sídlem Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání:  22. října 2019,  v 18:00 hod.

Místo konání: sušárna našeho domu – Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté: družstevníci ( BD ZENIT ) z našeho domu

                         

                            

Program:

1) Zahájení, prezence                                                                                                                   

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018

3) Provozní záležitosti

4) Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 27.9.2019

                                                                                                                                                                    

                                                                                    Radek Vorel, v.r.  

                                                                                      předseda SV

         

 

Přílohy: Zpráva hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : ...................…... ,

trvale bytem : .............................…….....................................................…................…………,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..…………………..,

aby mne dne 22.10.2019  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 Liberec, sídlem: Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.