Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 24.11.2016

09.11.2016 15:47

                                  P O Z V Á N K A

na  shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1617, 463 11 Liberec 30


Prosím tímto všechny vlastníky o účast na shromáždění vzhledem k nutnosti schválit nové stanovy, abychom se nemuseli scházet opakovaně.


Datum konání : 24.11.2016 v 18:00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30


Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.
                       Iva Loumová - domovník


Program :

1) Zahájení, prezence.
2) Schválení návrhu nových stanov (viz příloha).
3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2015 (viz příloha).
4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr.

V Liberci, dne 31.10.2016

                                                                                                                                                                   
                                                                                     Ing. Luděk Vacek, v.r.
                                                                                     SV domu Seniorů 1617

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    
            Stanovy společenství vlastníků domu Seniorů 1617 ke stažení zde
            Zpráva o hospodaření za rok 2015 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-seniorů-1617  a u předsedy výboru .

 

 


Vážená paní - Vážený pane,

hlavním a nejdůležitějším bodem shromáždění je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku. Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji ještě jednou požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.
                                                                        
Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 24.11.2016 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.


Liberec, dne 31.10.2016                                                                           
                                                                                                              Ing. Luděk Vacek, v.r.
                                                                                                                předseda výboru SV
                                                                                                                 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 24.11.2016  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Seniorů 1617, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................
                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.