Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 24.3.2017

22.02.2017 14:29

 

 

P O Z V Á N K A

na shromáždění společenství vlastníků

 

Datum konání :           24.3.2017 od 17:00 hod.  prezence bude zahájena v 16:45 hod.

Místo konání :             Kanceláře Interma BYTY, a.s. U Sila 1201, Liberec 30, 463 11                 

Pozvaní hosté:            Ing. Miloslava Ježková  – zástupce správce

                                   Václav Hlubuček – zástupce developera

Program :

1)    prezence

2)    hlasování o důvěře výboru

3)    případné odstoupení a volba nových členů představenstva

4)    domovní řád a stanovy - domovní řád ke stažení zde

5)    fond oprav

6)    mimořádné výdaje (informovanost)

7)    úklid společných prostor – vnitřní

8)    úklid a údržba pozemku a komunikací

9)    využití místnosti „sušárna“

10) projednání záloh na služby

11) ohřev vody

12) odpady (popelnice)

13) další provozní záležitosti spojené s užíváním domu

14) diskuze (připomínky jednotlivých vlastníků s užíváním domu), závěr

V Liberci, dne 13.2.2017

 

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

 

Poznámka :

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasíláme Vám pozvánku na členskou schůzi Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec.

      Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhujeme, abyste v souladu s platnými stanovami společenství následující možnost. Plnou moc k zastupování můžete vystavit na jiného člena společenství, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat.

 S pozdravem

                                                                                                       

Jiří Cerman 

Ondřej Dörfl 

Ing. Lenfeldová Irena Ph.D.

předseda výboru SV

místopředseda výboru SV

Člen výboru SV

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec

SV Podzimní 874, Liberec


 

V Liberci, dne 13.2.2017

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

Já níže podepsaný/á : .......................................................................................................................... ,

datum narození: ...................................

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................... ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………………………………………………………………....,

datum narození: ...................................

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………….……. ,

aby mne dne 24.3.2017 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Podzimní 874, Liberec

a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi bez jakýchkoliv omezení mým jménem.

 

V …………………………, dne ………..                                     ………………………………….

                                                                                                             zmocnitel

                                                                      

 

Plnou moc přijímám

 

V ................................... , dne ..………..............                       ................................................

                                                                                                                      zmocněnec

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.