Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 25.4.2019

10.04.2019 10:54

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864 Liberec

Jánská 864, 460 02 Liberec III

 

 

Datum konání: 25. 04. 2019 v 17,00 hod.

Místo konání:  5. NP – kancelář paní Staré, Jánská 864, Liberec III                         

Pozvaní hosté: zástupce správce -  Interma BYTY,  akciová společnost

                                                                   

Program:

  1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018
  3. Schválení příspěvku do fondu oprav
  4. Provozní záležitosti, diskuse
  5. Závěr

 

V Liberci, dne 8.4.2019

 

                                                                                              Milada Raindlová v.r.

                                                                                              Předseda společenství

 

 

 

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc

               Zpráva hospodaření

             

               

Vážená paní - Vážený pane,   

chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864 Liberec, které se bude konat dne 25.4.2019.                                                          

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním shromáždění.

 

S pozdravem

                                                                                                     Milada Raindlová

                                                                                                  předseda společenství

                                                                      

V Liberci, dne 8.4. 2019

 

 

---------------------------------------------------------    "    -------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….................................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………….………..,

aby mne dne 25.4.2019  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Jánská 864 Liberec a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V.............................. , dne..……….......  .                                ....................................................

                                                                                                                 podpis

           

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.