Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 26.2.2020

12.02.2020 08:22

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec

sídlem Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání:  26. 2. 2020 v 18:00 hod.

Místo konání: sušárna domu – Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30                       

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                         Iva Loumová - domovník

                          

                         

Program :

  1. Zahájení, prezence  
  2. Zpráva výboru
  3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
  4. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav
  5. Výměna vchodových dveří
  6. Výmalba společných prostor
  7. Provozní záležitosti, diskuse
  8. Závěr

 

V Liberci, dne 5.2.2020

                                                                                                                                                                  

                                                                                   Pavel Brabec, v.r.  

                                                                                     předseda SV

 

 

 

Přílohy:    Průvodní dopis + Plná moc    

                Zpráva o hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese: www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-senioru-1610/ a u předsedy výboru.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 26.2.2020 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

 Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě       manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

S pozdravem,

 

V Liberci, dne 5.2.2020                                                                                                           

     Pavel Brabec, v.r.

                                                                                                   předseda výboru SV

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: ................................................………... , Dat. Nar.: ...................…... ,

trvale bytem: ............................…….....................................................…................…......... ,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………………………..…………..., Dat. Nar.: …..….....………,

trvale bytem: …………………………………………………………………....…..……………..,

aby mne dne 26.2.2020  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec, sídlem: Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                           podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.