Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 26.3.2019

11.03.2019 12:25

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4972

se sídlem Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04, IČ 720 86 670

________________________________________________________________________________

 

dne 26.03.2019  od 18.00 hodin

v kočárkárně domu na adrese Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972

 

s tímto programem jednání:

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze
  2. Schválení účetní závěrky a zprávy hospodaření za rok 2018
  3. Projednání a odsouhlasení: výmalby domu, provedení hydroizolace, opravy poškozené fasády
  4. Navýšení příspěvků do fondu oprav
  5. Provozní záležitosti
  6. Diskuze, závěr

 

Přílohy: Zpráva o hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke shromáždění jsou k nahlédnutí i na internetových stránkách: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/svj-u-tenisu-4972/vyrocni-zpravy/

 

 

Zastoupení na základě plné moci je možné. Tiskopis plné moci je přiložen.

V Jablonci nad Nisou dne:  20.02.2019

 

 

Martin Skála

předseda představenstva

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.