Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 28.11.2019

11.11.2019 16:12

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec,

sídlem Křížová 1612, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání: 28.11.2019 v 18.00 hod.

Místo konání: před sušárnou domu Křížová 1612, Liberec 30                      

Pozvaní host: Ing. Miloslava  Ježková  – manažer BD a SV Interma  BYTY a.s.

                        Iva Loumová - domovník

 

 

Program:

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva předsedy výboru

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018

4) Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav

5) Provozní záležitosti, diskuse

6) Závěr

 

V Liberci, dne: 6.11.2019

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                          Libor Kafka, v.r.

                                                                                          předseda výboru

                                                                                            

 

                                                                                    

Přílohy: Průvodní dopis + Plná moc    

            Zpráva o hospodaření společenství za rok 2018 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke shromáždění naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1612  a u předsedy výboru.

 

                    

             

 

Vážená paní - Vážený pane,

zveme Vás na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec                                                                        

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 28.11.2019 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.     

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

V Liberci, dne 6.11.2019                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                             Libor Kafka, v.r.

                                          předseda výboru

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……................................................................................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………………………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………….……………………………………..,

aby mne dne 28.11.2019 zastupoval/a na schůzi Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec, sídlem: Křížová 1612, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ......................................, dne ..……….......                                  ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.