Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 29.10.2015

14.10.2015 14:40

 

                                          P O Z V Á N K A

 

na schůzi shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1610,

463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání :  29. 10. 2015 v 18:00 hod.

 

Místo konání : Sušárna domu – Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30

                          

                            

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence                                                                                                                       2) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

4) Volba nového výboru SV

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 13.10.2015

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                   Pavel Brabec, v.r.  

                                                                                     předseda SV

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + Plná moc    

              - Zpráva o hospodaření za rok 2014

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-senioru-1610    a u předsedy výboru .

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

                                                                         

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete  shromáždění dne 29.10.2015 zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

 

 

S pozdravem,

 

Liberec, dne 13.10.2015                                                                                                        

     Pavel Brabec, v.r.

                                                                                                              předseda výboru SV

                                                                                                                   Seniorů 1610

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

 

aby mne dne 29.10.2015  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

       

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.