Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 29.11.2016

09.11.2016 15:57

                                  P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613,
Křížová 1613, 463 11 Liberec 30


Datum konání : 29. listopadu 2016 v 17,30 hod.

Místo konání : sušárna našeho domu – Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté : družstevníci ( BD ZENIT ) z našeho domu
                         
                            

Program :

1) Zahájení, prezence                                                                                                                 

2) Schválení stanov společenství vlastníků

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2015

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 


V Liberci, dne 31.10.2016

                                                                                                                                                                        
                                                                                    Radek Vorel, v.r.  
                                                                                     předseda SV
                                                                                      Křížová 1613
    
 

Přílohy : -   Průvodní dopis + Plná moc    
             - Zpráva hospodaření za rok 2015 ke stažení zde
             - Stanovy společenství vlastníků ke stažení zde

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1613  a u předsedy výboru .

 


Vážená paní - Vážený pane,

                                                                         
Hlavním a nejdůležitějším bodem shromáždění je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku. Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění  zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně  ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění  společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před  konáním  shromáždění.

Kontaktní osoba, která připravuje a organizuje tuto schůzi společenství vlastníků, je : Radek Vorel                                         
Mail: supinolbc@seznam.cz,  Tel.: 739 879 191

S pozdravem, Radek Vorel

Liberec, dne  31.10.2016                                                                           
                                                                                                              Radek Vorel, v.r.
                                                                                                              předseda výboru SV
                                                                                                                   Křížová 1613

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 29.11.2016  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................
                                                                                                                 podpis


 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.