Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 29.11.2018

12.11.2018 15:13

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4971

se sídlem Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4971, PSČ 468 04, IČ 725 48 053

________________________________________________________________________________

 

dne 29.11.2018  od 19.00 hodin

ve sklepních prostorách domu na adrese Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4971

 

s tímto programem jednání:

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze
  2. Volba nových členů statutárního orgánu společenství
  3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017
  4. Zamykání vchodových dveří pomocí čipového systému
  5. Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

              Zpráva  hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

V Jablonci nad Nisou dne 6.11.2018

 

Ing. Petr Hujer

    předseda výboru

 

 

 

 

Podkladové materiály ke shromáždění jsou uloženy také na internetových stránkách: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/svj-u-tenisu-4971/

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.