Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 29.3.2017

13.03.2017 09:18

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav

 

Datum konání: 29. 3. 2017 v 18.00 hod.

Místo konání: ve 2. nadzemním podlaží u sklepů, 17. listopadu 1471, MB                                                               

Pozvaní hosté: Jitka Večerníková - technička Interma BYTY a.s.

                           Ing. Miloslava Ježková - manažerka BD a SV Interma BYTY a.s.

                                  

Program:

1.    Zahájení, prezence

2.    Schválení fondu oprav

3.    Schválení kamerového systému

4.    Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016

5.    Diskuze, provozní záležitosti, závěr

 

V Mladé Boleslavi, dne 13. 3. 2017

 

                                                                                                       Blanka Kubíková, v. r.

                                                                                                         předseda výboru SV

 

 

Přílohy:  - Průvodní dopis + Plná moc

              - Zpráva o hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

          

Podkladové materiály ke shromáždění vlastníků naleznete také na internetové adrese :

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svj-17-listopadu-1471/.

 

Vážená paní - Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás tímto pozvala na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1471, Mladá Boleslav (dále jen SV), které se bude konat dne 29.3.2017.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění SV delegovat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno úředně ověřovat, pouze je třeba jí předložit při prezenci.

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem                                                                     Blanka Kubíková, v. r.

                                                                                          předseda výboru SV     

V Mladé Boleslavi, dne 13.3.2017         

 

--------------------------------------------------------------    "    -------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ............................................….......……... , datum nar. : ...................…....,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................….........................….......,

tímto zmocňuji pana/paní : …………..……………..…………........, datum nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………...............……………..,

aby mne dne 29.3.2017 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků domu 17. listo-padu 1471, Mladá Boleslav, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V......................................... , dne ..………....... ,      ...............................................................

                                                                                     podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.