Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 3.5.2017

17.04.2017 09:34

 

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu K Oboře 359

se sídlem: K Oboře 359, 293 06 Bradlec

 

Datum konání : 3.5.2017 v 17:00 hod.

Místo konání :  prostory garáží, K Oboře 359, 293 06 Bradlec

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV -  Interma BYTY a.s.

                         Jitka Večerníková – technik Interma BYTY a.s.

                           

Program :

1)    Zahájení, prezence

2)    Schválení návrhu nových stanov

3)    Převolení  výboru společenství vlastníků

4)    Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016

5)    Investice do objektu

6)    Provozní záležitosti

7)    Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 18.4.2017                                                                                                                                                                    

                                                                                      Jiří Vávra, v.r.

                                                                                      SV domu K Oboře 359

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                   Stanovy společenství vlastníků ke stažení zde

                   Zpráva o hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály na shromáždění vlastníků naleznete také na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svj-k-obore-359/   a u předsedy výboru.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

hlavním a nejdůležitějším bodem shromáždění je projednání změny stanov, které je nutno přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku. Změna stanov je připravena ve formě úplného znění, které odpovídá základním požadavkům nové zákonné právní úpravy.  Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat, abyste si vyhradili svůj volný čas tak, abyste se mohli shromáždění účastnit osobně.                                                                      

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 3.5.2017 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění       společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.      Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě       manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

Liberec, dne 18.4.2017                                                                                                          

    Jiří Vávra, v.r.

                                                                                                      místopředseda výboru SV

                                                                                                                  

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……….......……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 3.5.2017 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: K Oboře 359, 293 06 Bradlec a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.