Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.10.2018

16.10.2018 15:59

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění vlastníků jednotek

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4972

se sídlem Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972, PSČ 468 04, IČ 720 86 670

________________________________________________________________________________

 

 

Bytové družstvo DOMOVINA Vás zve na schůzi shromáždění společenství, jež se bude konat

 

dne 30.10.2018  od 18.00 hodin

 

v kočárkárně domu na adrese Jablonec nad Nisou, U Tenisu 4972

 

s tímto programem jednání:

 

 

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze
  2. Projednání a schválení nových stanov
  3. Volba členů statutárního orgánu společenství
  4. Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za roky 2014 - 2017
  5. Projednání a schválení plánu oprav na rok 2019 (vymalování společných prostor aj.)
  6. Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

Přílohy: Návrh nového znění stanov ke stažení zde

              Tiskopis plné moci

              Zpráva o hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

Zprávy o hospodaření za roky 2014, 2015 a 2016 jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/svj-u-tenisu-4972/vyrocni-zpravy/

 

Zastoupení na základě plné moci je možné. Tiskopis plné moci je přiložen.

 

V Jablonci nad Nisou dne 9.10.2018

 

 

Mgr. Veronika Křížová

předseda představenstva

Bytového družstva Domovina

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.