Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.11.2017

16.11.2017 09:08

 

 

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

 

 

Datum konání : 30.11.2017 v 18:00 hod.

Místo konání :  sušárna našeho domu, Křížová 1614, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                            Iva Loumová - domovník

                         Všichni obyvatelé domu Křížová 1614

 

Program :

1)    Zahájení, prezence

2)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

3)    Dohodnutí způsobu financování údržby oken v objektu

4)    Provozní záležitosti

5)    Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 14.11.2017

                                                                                                                                                                  

                                                                                             Ing. Jiří Šindelář, v. r.

                                                                                             předseda výboru SV

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                   Zpráva o hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

                   Formulář - Zmocnění společného zástupce

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1614/  a u předsedy výboru.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                       

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 30.11.2017 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů,kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

Liberec, dne 14.11.2017                                                                                                        

            Ing. Jiří Šindelář, v.r.

                                                                                                               předseda výboru SV

                                                                                                                 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                             

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 30.11.2017 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1614, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.