Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.9.2020

16.09.2020 10:24

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, IČO: 03159965,

                                                        sídlem: Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

Datum konání:  30.9.2020 v 17:00 hod.

Místo konání:  vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav                       

Pozvaní hosté: zástupci správcovské firmy Interma BYTY a.s., Liberec

                          

Program

 1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu shromáždění
 2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019
 3. Informace o změně dosavadního dodavatele elektrické energie a plynu
 4. Schválení odkupu zelených ploch před domem
 5. Schválení rozšíření služeb úklidu o prostor společných balkónů
 6. Seznámení a schválení domovního řádu
 7. Informace o legalizaci parkoviště ve vnitrobloku
 8. Informace o změně užívaní stavby (z: víceúčelová budova; na: bytový dům).
 9. Informace k posouzení technického stavu domu
 10. Informace k instalaci informačního radaru na hlavní silnici u bytového domu
 11. Informace o řešení situace kolem dlužníků v bytovém domě
 12. Zpráva o technickém stavu kotlů a nutných investicích v kotelně
 13. Diskuse

 

V Mladé Boleslavi, dne 9.9.2020

 

 

                                                                                        Ing. Matúš Sýkora, v.r.

                                                                                       předseda výboru

                                                                                                  

 

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

            

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svmichalovice-47/.

                        

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.