Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 4.12.2018

13.11.2018 11:24

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

Datum konání : 04.12.2018 v 18:00 hod.

Místo konání :  sušárna našeho domu, Křížová 1614, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                            Iva Loumová - domovník

                            Všichni obyvatelé domu Křížová 1614

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  3. Informace o insolvenci dodavatele plynu, komplikacích s vyúčtováním záloh plynu
  4. Schválení rozložení nedoplatku za plyn na dva roky
  5. Provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr
  7.  

V Liberci, dne 8.11.2018

                                                                                                                                                                  

                                                                                          Ing. Jiří Šindelář, v. r.

                                                                                             předseda výboru SV

 

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                   Zpráva o hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

                  

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1614/  a u předsedy výboru.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                         

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 4.12.2018 zúčastnit osobně,  navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě   manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

Liberec, dne 8.11.2018                                                                                                          

   Ing. Jiří Šindelář, v.r.

                                                                                                   předseda výboru SV

                                                                                                                  

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………….……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ………………………………………..………………………………..……………..,

aby mne dne 4.12.2018 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1614, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.