Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 4.9.2014

16.08.2014 16:33

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 4.9. 2014 v 18.00 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

 

 

Pozvaní hosté : Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

Iva Loumová - domovník

 

 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva výboru společenství

3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2013 - ke stažení zde

3) Volba výboru společenství

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

 

V Liberci, dne 5.8.2014

 

 

 

 

Ing. Ondřej Kyselo, v.r.

předseda výboru

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1612, na nástěnce v domě a u předsedy výboru .

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 4.9.2014 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete a je členem Vašeho SVJ. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

 

V Liberci , dne 5.8.2014

 

 

Ing. Ondřej Kyselo, v.r.

předseda výboru

 

 

--------------------------------------------------------- " -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………… ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

aby mne dne 4.9.2014 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků,sídlem : Křížová 1612, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ...................................... , dne ..………....... ...............................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.