Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 6.12.2018

16.11.2018 13:58

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění

Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav

 

 

Datum konání:  6. 12. 2018 v 17.00 hod.

Místo konání:    Atrium domu 17. listopadu 1452, Mladá Boleslav

                         

 

Pozvaní hosté:              

  • Ing. Miloslava Ježková – Manažerka bytových družstev Interma BYTY a.s.
  • Martin Sýkora - domovník              

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Předání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  3. Shrnutí činností za rok 2017/2018 a schválení výsledku hospodaření
  4. Odvolání původního a volba nového výboru společenství vlastníků
  5. Plán činností na rok 2019
  6. Diskuze, provozní záležitosti, závěr

 

V Mladé Boleslavi, dne 14. 11. 2018

 

Za Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav :

 

                    Ing. Jan Ryšavý                                                                   Libor Ježek

        předseda výboru společenství                                 místopředseda výboru společenství

                             

 

Přílohy:  Průvodní dopis + Plná moc

            

            

 

Vážená paní - Vážený pane,   

Chci vás tímto pozvat na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav - konané dne 6. 12. 2018.                                                          

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně  ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě      manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před         konáním  shromáždění.

S pozdravem

                                                                                                     Ing. Jan Ryšavý

                                                                                           předseda výboru společenství

                                                                      

 

Mladé Boleslavi, dne 14. 11. 2018

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 6.12.2018  zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1452 Mladá Boleslav, sídlem: 17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

           

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.