Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 7.6.2018

18.05.2018 08:36

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání :  7.června 2018 v 18.30 hod.

Místo konání : před sušárnou domu Křížová 1612, Liberec 30

                         

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava  Ježková  – manažer bytových družstev Interma  BYTY a.s.

                           Iva Loumová - domovník

 

Program :

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva výboru společenství

3) Rezignace předsedy, místopředsedy a člena SV

4) Volba předsedy, místopředsedy a člena SV

a) Z vlastních řad SV

- Stanovení finanční odměny za výkon předsedy, místo předsedy a člena výboru

*Návrh: -> 40 Kč/měsíčně/jednotku (20 jednotek =>9600Kč/rok) pro předsedu

            -> výkon místopředsedy a člena výboru bude zdarma

*Případně jiné návrhy

- volba nového výboru (předsedy, místopředsedy a člena)

nebo

b) Dle externích nabídek

- Návrh změny stanov pro umožnění volby předsedy mimo SV

- Schválení změny stanov SV

- Volba předsedy:

-> Ing. Martin Gatter – Stavební bytové družstvo SEVER 120 Kč/měsíčně/jednotku ke stažení zde

    (20 jednotek)

-> Mgr. Světlana Ryšánková 3000,- měsíčně (150 Kč/měsíčně/jednotku)

-> Případně dle dalších nabídek doručených SV po 24.4.2018

- Stanovení finanční odměny za výkon místopředsedy a člena výboru

*Návrh: výkon místopředsedy a člena výboru bude zdarma

* Případně jiné návrhy

- Dovolení výboru z řad SV (místopředsedy a člena)

5) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 24.04 2018

                                                                                                                                                                       

                                                                                          Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                                                          předseda výboru

 

Podkladové materiály ke shromáždění naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1612  a u předsedy výboru.

             

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                   

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 7.6.2018 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

S pozdravem

 

V Liberci, dne 24.04 2018                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                                                           předseda výboru

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………., Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….............................................................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ………………..……………..…………..., Dat. nar.: …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..,

aby mne dne 7.6.2018 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1612, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.