Pozvánka na shromáždění vlastníků dne

14.11.2019 09:27

P O Z V Á N K A

 

na schůzi shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1472, Mladá Boleslav

 

 

Datum konání: 04. 12. 2019 v 17:00 hod.

Místo konání: vestibul domu (u schránek)   17. listopadu 1472, Mladá Boleslav

 

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková – manažerka BD a SV Interma BYTY, a.s.

                           Jitka Večerníková -  technička Interma BYTY, a.s.

                           Jan Plocek – reklamační technik RS Reality s.r.o.

                           Martin Sýkora - domovník

                         

                     

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
  3. Schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby a příspěvků na správu domu
  4. Schválení domovního řádu ke stažení zde
  5. Schválení příspěvku do fondu oprav
  6. Schválení paušálních náhrad výboru spojených s výkonem funkce
  7. Diskuze, závěr

 

V Mladé Boleslavi, dne 6. 11. 2019

 

                                                                                                                                                                    

                                                                       Ing. Václav Doležal, v. r.

                                                                        předseda výboru

 

 

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

           Výroční zpráva o hospodaření společenství za rok 2018 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke shromáždění vlastníků naleznete také na internetové adrese :

https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svj-17-listopadu-1472/.

 

Vážená paní - Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme pozvánku na schůzi shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu 17. Listopadu 1472, Mladá Boleslav.

Členy společenství vlastníků jsou vlastníci jednotek, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí, a pouze tito vlastníci se mohou zúčastnit schůze shromáždění vlastníků. Každý vlastník má na shromáždění počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech domu.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhujeme Vám následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků delegovat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat, pouze ji předložit při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami a platnými právními předpisy jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

V Mladé Boleslavi, dne 6.11 2019                                                                                                                                                                                                                                            Ing. Václav Doležal, v.r.

                                                                                            předseda výboru

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……................................................................................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………………………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………….…………………………………………………………..,

 

aby mne dne 04.12.2019 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků domu 17. listopadu 1472, Mladá Boleslav, sídlem: 17. listopadu 1472, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.