Představenstvo Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ informuje v předstihu před konáním ČS

11.03.2019 06:49

Představenstvo Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ po projednání informuje v předstihu před
konáním členské schůze členy :                                                              

                 1) Členská schůze se uskuteční v termínu od 9. 4. do 17. 4. 2019 od 18 °° hod
                      po jednotlivých domech:
                      -
na členské schůzi bude projednáno hospodaření družstva v roce 2018 a
                        proběhne volba navržených kandidátů do představenstva a kontrolní komise.   
                      - odsouhlasilo tři kandidáty na funkci v představenstvu včetně jednoho
                        náhradníka a do kontrolní komise rovněž tři kandidáty. Zároveň navrhuje zvýšit
                        částku na náklady statutárních orgánů ze současných 30,- Kč na 40,- Kč 
                  2) Objednané opravy hrazené z FO pro r. 2019:
                     - bylo odsouhlaseno pokračovat v opravách fasád západní stěny domů
                       1083 a 1084 /i východní/ stejnými dodavateli, orientační cena opravy jedné
                       stěny je 500 tis. Kč
                     - na základě uzavřené smlouvy na zpracování návrhu na řešení úprav kotelny
                       realizovat výměnu kotlů v domě 1083, orientační cena představuje částku
                       550 tis. Kč. Realizace uvedených oprav je potřebná a důležitá a z tohoto  
                      důvodu bylo odsouhlaseno navrhnout čl. schůzi, konané v dubnu 2019 zvýšení
                      odvodu do FO o 3,- Kč/m2 od 1. 6. 2019.
                 3) Ostatní akce v roce 2019:
                      - kamerový systém v prostoru mezidveří v domech 1082 a 1085
                      - dokončení výměn hnědých vchodových dveří v domech 1081 a 1086
                      - montáž okapového žlábku v garážovém domě
                      - oprava oplechování ochozů domů
                   
V Liberci 8. 3. 2019                                        Ing. P. Teichmann, předseda představenstva          
                                                            

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.