Proč máme rozdíly naměřených hodnot spotřeby mezi vodoměrem vodárny a součtem poměrových vodoměrů?

08.10.2012 08:43

Čerpáno z portálu SVJ

Proč dochází k rozdílům mezi vodoměrem dodavatele a bytovými ?

Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla a slouží majiteli nemovitosti pro přesnější rozdělení spotřeby vody mezi jednotlivé nájemníky v nemovitosti. V žádném případě však nepřebírají funkci fakturačního měřidla (i přes tuto skutečnost, pokud mají být poměrovými měřidly, musí být ve stanovené době znovu ověřeny). Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je nejméně o třídu přesnější. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami. Osazením vodoměru do svislé nebo jiné, než vodorovné polohy nebo náklon v ose vodoměru do stran způsobí ještě snížení třídy přesnosti o stupeň nižší a tím dochází k narůstání rozdílův naměřených hodnotách. Vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí, bez viditelného poškození. Možnosti ovlivnění naměřených hodnot bytových vodoměrů jsou různé, dle konstrukce vodoměru a nebudeme je zveřejňovat. Při nákupu vodoměrů je proto třeba zvážit typ a výrobce vodoměru. V případě, že nájemníci jsou ochotni vložit vyšší náklady do měření, doporučujeme osadit mokroběžné vodoměry třídy "B“(případně objemové vodoměry třídy přesnosti „C“), jejichžpoužitím se zajistí velmi vysoké přiblížení fakturačnímu měřidlu. V současnosti jsou převážně používány bytové vodoměry v nejnižší třídě přesnosti „A“, kdy qmin (hodnota, kdy vodoměr již měří v toleranci ± 5 %) odpovídá zatížení minimálního průtoku 60 l/hod. Naše společnost používá domovní vodoměry vyšší přesnosti „B“, kdy qmin odpovídá zatížení minimálního průtoku 30 l/hod. a dále objemová měřidla třídy „C“ a „D“, kde hodnoty jsou ještě nižší (15 a 6 l/hod.). Pokud je průtok vodoměrem nižší než qmin, výrobce vodoměrůnezajišťuje správnost měření a tolerance nejsou definovány žádným předpisem či normou. V těchto případech vodoměr signalizuje a registruje pouze průtok, bez předem stanovených pravidel .

 

Jaké jsou rozdíly hodnot mezi vodoměrem dodavatele a bytovými ?

Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že rozdíly mezi fakturovanou spotřebou a součtem bytových vodoměrů jsou zdůvodnitelné v rozmezí 10 – 25%. Vyloučíme-li skutečnost, že v některých domech nejsou měřeny všechny odběry, rozdíly jsou technicky zdůvodnitelné a jsou dané konstrukcí vodoměrů. Běžně jsou používány rychlostní vodoměry, kde nepřesnosti vznikají jednak v důsledku povolené tolerance měřidla qt, qp± 2 % a qmin ± 5 % a dále nepřesností měřených hodnot ve spodním měřícím rozsahu při rozběhu vodoměru, kdy odběr nedosahuje minimálního průtoku zajišťujícího správnost měření, neboť vykazuje pouze průtok vody vodoměrem, bez jakýchkoliv pravidel.

zdroj článku

Další odkazy:

https://www.artav.cz/poradna.php?id=2238&PHPSESSID=f08a38e3a12c8a3db63d0e80d26d5db3

https://www.portalsvj.cz/diskuse/rozdil-mezi-namerem-fakturacniho-a-souctu-pomerovych-vodomeru-sv

https://www.kaden.cz/kadenvodo/odpovedi_1.php

https://www.ovak.cz/index.php?lang=1&structure=24#2

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.