Průvodní dopis ke schůzi + plná moc

06.05.2014 07:49

Vážená paní - Vážený pane,

v souvislosti s konáním členské schůze dne 20. 5. 2014 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že se v případě malého počtu členů na čl. schůzi bude muset schůze opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Členská schůze bude dne 20. 5. schvalovat nové znění stanov Bytového družstva tak, aby byly v souladu s Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. Proto je Vaše účast na členské schůzi důležitá. Dojde také k nové volbě představenstva z důvodu blížícího se konce mandátu jednoho z členů představenstva.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, můžete v souladu se stanovami bytového družstva zmocnit k zastupování na členské schůzi libovolnou svéprávnou osobu. K tomu je nutné vyplnit plnou moc, která je připojena na konci tohoto dopisu. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit mě (Marek Mergl, Na Výšině 1531, Vrchlabí, r.č. 7707093394), další osoby z představenstva nebo kontrolní komise, nebo libovolnou jinou osobu, která se schůze zúčastní, např. Ing. Poláka, ředitele Bytového podniku Vrchlabí.

Pokud budete plnou moc vystavovat na Ing. Poláka nebo na mne,  žádám Vás, abyste jí doručil/a nejpozději do 19. 5. 2014 do schránky BDLK ve Vašem domě.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Na schůzi se budou také podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

S pozdravem                                                             

 

                                                                                                          Marek Mergl

                                                                                                  předseda představenstva

Vrchlabí, dne 3. 5. 2014

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/ná : …………………………………………………….R.Č. : ……………………,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………………………,

tímto zmocňuji pana/paní ……………………………………………….R.Č. : …………………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………………… ,

aby mne dne 30.5.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LIŠČÍ KOPEC, IČO :

25451499, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1  a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V …………………………………………, dne ……………………….            

 

                                                                                                                    podpis…………………………………………….

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.