Průvodní dopis + plná moc na schůzi bytového družstva dne 6.11.2019

22.10.2019 15:56

Vážená paní - Vážený pane,

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva UNIVERSUM.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedkyni družstva paní Naděždu Markovskou k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.                                           

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedkyni, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 5.11.2019, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

V Uhříněvsi, dne 18.11.2019                                                                                                                

 

Ing. Michal Krůta, v.r.

                                                                                              předseda představenstva           

                                                                                                      BD Universum

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................……….....,Dat. nar.: .....................…... ,

trvale bytem : ....................................……............................................................................….,

tímto zmocňuji pana/paní ………………..……………..…………...,Dat. nar.: …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………..…..,

aby mne dne 6.11.2019 zastupoval/a na členské schůzi bytového družstva UNIVERSUM,  IČO: 27268811, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném   v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ......................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.