Průvodní dopis + plná moc na schůzi dne 18.11.2014

20.10.2014 16:04

Vážená paní - Vážený pane, 

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva Chlumec.

 

v souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že na schůzi se bude rozhodovat o refinanci hypotečního úvěru , tzn. i o Vašich penězích. Proto je nutná co největší účast družstevníků, ať se nemusí schůze opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 17.11.2014, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                 předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 14.10.2014

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 18.11.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC,   IČO : 25451791, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném   v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............           ...............................................

                                                                                                  podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.