Průvodní dopis + plná moc na schůzi dne 9.12.2014

20.11.2014 10:32

Vážená paní - Vážený pane,

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva UNIVERSUM.

 

 Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedkyni družstva paní Naděždu Markovskou  k tomu,  abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

                                           

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedkyni, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 8.12.2014, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

 

Uhříněves, dne 19.11.2014                                                                                                      

 

Ing. Michal Krůta, v.r.

                                                                                                     předseda představenstva           

                                                                                                              BD Universum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

aby mne dne 9.12.2014 zastupoval/a na členské schůzi bytového družstva UNIVERSUM, IČO : 27268811, sídlem : Masarykova 522/12,  460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném   v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.