Průvodní dopis + plná moc na schůzi družstva dne 23.3.2017

05.03.2017 16:10

                                                                        

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva LIŠČÍ KOPEC.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami družstva následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, nebo další osoby z představenstva, či kontrolní komise k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.
                                           
Pokud budete plnou moc vystavovat na mne, nebo na osobu z představenstva, žádám Vás, abyste  jí doručil/a do domovní schránky BDLK ve Vašem domě nejpozději do 22.3.2017, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami družstva jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.
                                  
S pozdravem


                   
                                                                          Mgr. Jana Erbenová, v.r.
                                                                            předseda družstva
Vrchlabí, dne 3.3.2017

 


---------------------------------------------------------        -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ..................................................………..……... , Dat. nar.. : .............................,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ………………...…………………………..……., Dat. nar. : ………...…………,

trvale bytem : ………………………………………………………………….......……………………..………..,

aby mne dne 23.3.2017 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LIŠČÍ KOPEC, IČO : 25451413, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............          ...............................................
                                                                                                       podpis
 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.