Průvodní dopis + plná moc na shromáždění 28.1.2015

16.12.2014 08:29

Vážená paní - Vážený pane,

 

v souvislosti s konáním shromáždění společenství vlastníků dne 28.1.2015 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu členů na této schůzi, bude se muset opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady na pronájem sálu, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

 

Radek Vorel

 

Liberec, dne 8.12.2014

 

…………………..

Radek Vorel

místopředseda výboru SVJ

Křížová 1613

 

 

 

--------------------------------------------------------- " -----------------------------------------------------------

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : ...................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………… ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

 

aby mne dne 28.1.205 zastupoval/a na ustavujícím shromáždění společenství vlastníků,sídlem :

Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ...................................... , dne ..………....... ...............................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.