Průvodní dopis + plná moc na shromáždění vlastníků dne 30.4.2019

12.04.2019 09:58

Vážená paní - Vážený pane,

zvu Vás tímto na shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, konané dne 30.4.2019.                                                                                                                                

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě  manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

V Mladé Boleslavi, dne 8.4.2019

                                                                                                

                                                                                              JUDr. Petr Douša, v.r.

                                                                                     předseda společenství vlastníků

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                               

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................….......................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……......………..,

aby mne dne 30.4.2019  zastupoval/a na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, sídlem: Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

V ........................................, dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.