Průvodní dopis + plná moc na shromáždění vlastníků

27.11.2014 13:03

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete  schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete a je členem Vašeho SVJ. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

 

V Praze , dne ..........................                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                  Ing. Friedrich Bohuslav, v.r.

                                                                     

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

      aby mne dne ...........2014 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků,sídlem : Vrátenská 375, Praha 9 – Miškovice a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.