Výroční zpráva kontrolní komise BD Horní Proseč za rok 2016

15.05.2017 13:09

Bytové družstvo Horní Proseč

IČO 25411128, Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Výroční zpráva kontrolní komise BD Horní Proseč za rok 2016.

 

Kontrolní komise pracovala v průběhu roku 2016 v kompletním složení: Novotný Michal, Zdeňka Kratochvílová,  Eva Lopatková

 

Asi nejdůležitějším úkolem, kterým se současná komise v průběhu roku zabývala je kontrola samotného vývoje  převodu městského podílu na bytové družstvo. Jelikož jsou ve smlouvách závažné nejasnosti, tzn. nejsou uvedeny přesné podmínky pro hladký převod podílu, bude třeba dalších jednání s městem spolu se zajištěním velkého množství materiálu, které by tomuto převodu napomohlo.

 

Dalším bodem, který kontrolní komise v roce 2016 řešila, bylo dořešení sporu ohledně smlouvy uzavřené bývalým představenstvem s pí. Barkovou, ve věci přeúvěrování hypotečních úvěrů členů družstva.

 

Kontrolní komise v roce 2016 dohlížela na činnost představenstva ve věci získaní zpět neoprávněně čerpaných náhrad některými členy statutárních orgánů z let 2006, 2007 a 2012.

 

Dále kontrolní komise spolu s představenstvem družstva řešila provozní otázky družstva (rušení nočního klidu, řešení nutnosti výměny kotlů v domě atd.)

 

Všechny tyto zprávy jsou dopodrobna popsané a dostupné v elektronické podobě na stránkách www.interma-byty.cz

 

 Ostatní celoročně řešené a prověřované body.

–                   účast na jednání orgánů družstva

–                   kontrola přijatých faktur za rok 2016

–                   kontrola stavu dlužníků

–                   kontrola při sjednávání nových obchodních smluv

–                   kontrola aktuálního stavu fondu oprav pro jednotlivé domy

–                   namátková kontrola účetních dokladů

–                   kontrola podnětů podaných členy družstva

–                   kontrola účetní závěrky za rok 2016

 

     

Závěrem kontrolní komise doporučuje, aby výroční členská schůze odsouhlasila následující body:

 

a)                  výroční zprávu kontrolní komise za rok 2016

b)                 výroční zprávu představenstva družstva za rok 2016

c)                  výsledky hospodaření bytového družstva za rok 2016

d)                 výplatu náhrad předsedům domovní samosprávy, členům představenstva a kontrolní komise družstva dle směrnice o náhradách

 

Za kontrolní komisi zapsal Novotný Michal

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.