Výsledky hospodaření za rok 2013

18.02.2014 13:06

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2013

 

Bytové družstvo  Union

 

1)    Hospodářský výsledek – k 31.12.2013                                 zisk              5 111,81

 2)   Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2013 majetek ve výši:          

          Dům I.etapa                                                                                          22 221 205,00 Kč

          Dům II.etapa                                                                                         43 598 043,00 Kč

                                                                                        Celkem                    65 819 248,00 Kč

  3) Členské podíly – k 31.12.2013

        Fond členských podílů - majetková účast                                           65 819 248,00 Kč                                        

         - splacená část -                                                                                    45 725 320,00 Kč                                                                                                                             

          Rizikový fond    -                                                                                756 696,00 Kč

  4) Finance, závazky a pohledávky

     a)  finanční prostředky     -  hotovost v pokladně                                               2 703,00

  -  běžný bankovní účet I.+II.etapa                                1 648 915,94

                                           -  spořící účet I.etapa                                                 300 997,39 Kč

                                           -  spořící účet II.etapa                                                 465 847,91 Kč

                                           -  běžný hypoteční účet I.etapa                                     12 977,86 Kč

                                           -  běžný hypoteční účet II.etapa                                     52 268,11 Kč

 

 b) pohledávky     2 508,00 Kč - jedná se o nedoplatek na předpise nájemného a služeb                                                    

                      60 181,00 Kč - poskytnuté zálohy na plyn a el.energii

                 1 299 598,23 Kč - jedná se o pohledávky z titulu poskytnutých úhrad

                                             za služby týkající se provozu družstva

                      

c) závazky      - 460 529,30 Kč -  závazky – dodavatelé služeb týkajících se provozu družstva   splatné v roce 2014                          

                  1 777 103,00 Kč - jedná se o závazky k družstevníkům z titulu přijatých záloh na služby týkající se provozu družstva

                  1 609 296,08 Kč – výše fondu oprav – navrhuji převést část prostředků na lépe úročený účet –spořící, termínovaný (nyní na BÚ 0,01%)

                           862,00 Kč  - jiné závazky

                        1 140,00 Kč  - daň z příjmu splatná do 3/2014

                       

    d) úvěry      6 061 514,46 Kč - hypoteční úvěr I.Etapa (14,6 mil.Kč )

                  dosud splaceno 8 538 486 Kč

                     13 976 702,40 Kč - hypoteční úvěr II.Etapa (25 mil.Kč ) 

                                                        dosud splaceno 11 023 298 Kč

 

5)             Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma BYTY,a.s.  zajišťuje  dle potřeb družstva   všechny služby tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován majetek družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů se sídlem : U Sila 1201, Liberec 30, tel 482 737 977.

 

 

 

 

 

Datum 5.2.2014                   Předkládá:         Monika Kocková                                                                                                                                                 ekonom SBF Interma BYTY,a.s.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.