Zápis z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA 2.4.2019

11.04.2019 10:43

 

 

          Zápis z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  2.4.2019 v 18,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Přítomní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                               

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence:

Účast: z celkového počtu členů 49 přítomno 29, z toho 13 v zastoupení

Schůze je shledána usnášeníschopnou.

2.      Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva:

Odvolání představenstva družstva: schváleno jednohlasně.

Volba nového představenstva: schváleno jednohlasně ve složení:

Mgr. Jiří Vraný Ph.D – předseda
Richard Kloss – místopředseda

Ing. Irena Michalíková - člen

3.      Schválení účetní uzávěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018:

schváleno jednohlasně.

Podrobná zpráva byla na chůzi předložena k nahlédnutí, dále pak je možnost k prostudování v sídle správy b.f. Interma BYTY a.s.

4.      Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva:

schváleno jednohlasně.

5.      Schválení rekonstrukce střechy domu:

schváleno jednohlasně.

6.      Informace k převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví v roce 2020/2021:

Účastníci členské schůze vyslechli předběžné informace o harmonogramu i právních náležitostech převodu podílu města Liberec na BD Gama a následnému převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví členů družstva.

7.      Dluhy, provozní záležitosti:

Minimální dluhy vycházející z opomenutí při splácení.

8.      Diskuse, závěr:

Doporučeno vymalování společných prostor domu, po skončení rekonstrukce střechy.

 

Zápis provedl Richard Kloss, místopředseda družstva

 

V Liberci, dne 2.4.2019            

 

Mgr. Jiří Vraný Ph.D. - předseda družstva         Richard Kloss – místopředseda družstva                                                                                                                                                                      

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.