Zápis ČS 2017

05.06.2017 09:50

 Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV
                          IČO: 25O23438, sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec
 
 
konané dne:        26. 4. 2017 v 18 hod v prostorách garážového stání, Sluneční stráň, Liberec
 
přítomno:            24 členů BD osobně + 11 plná moc, tedy 35 hlasů z celkového počtu 65, což
                            představuje 54 % z celkového počtu hlasů členů BD, schůze BD je tak usnášení
                            schopná.
 
Hosté:                  Ing. Miloslava Ježková, zástupce Intermy
 
 
1.        Předseda představenstva BD p. Ženatý přivítal přítomné členy BD, Hosta a zástupce města.
2.        Mgr. Stupčuk navrhl za řídícího schůze p. Ženatého. Schváleno 100 % hlasů přítomných 
            členů bytového družstva, dále jen jednomyslně.
3.         Schválen též  jednomyslně člen mandátové komise Ing. Pavlíček.
4.         Předseda  představenstva BD p. Ženatý přednesl zprávu o činnosti bytového družstva od  
            minulé schůze tj. od 26. 5. 2016 do 26. 4. 2017. Ve své zprávě především zmínil:
            a) průběžné schvalování změn v oblasti  „ Smluv o nájmu a Evidenčních listů“
            b) výrazné zlepšení parkování mezi domy,
            c) ocenil dobrou úroveň vnitřního i venkovního úklidu, s výjimkou psích exkrementů
                po zimním období,
            d) upozornil na průběžné řešení tzv. neplatičů služeb atd. a vyzval členy družstva     
                ke kontrole svých plateb,
            e) informoval o řešení kauzy bývalého člena bytového družstva, včetně součinnosti
                s pracovníky Intermy a příslušnou advokátní kanceláří, o výsledku bude řízení bude
                po skončení kauzy podána zpráva,
             f) o nutnosti doplnit složení představenstva a kontrolní komise novou volbou,
             e) seznámil přítomné s prodejem (převodem podílu) garáží č.52 a 53.
              Zpráva  byla přijata jednomyslně. 
        5.   Zpráva, respektive  schválení účetní závěrky za rok 2016, včetně schválení způsobu
               vypořádání hospodářského výsledku byla přijata jednomyslně. Zisk BD ve výši                    
               12. 586, 78 Kč bude převeden do roku 2017.
        6.   Návrh paušálních odměn pro rok 2017 pro členy představenstva a kontrolní komise
              BD ve výši 39. 600 Kč byl schválen jednomyslně.
        7.   Na návrh předsedy BD p. Ženatého byli jednomyslně zvoleni do funkce místopředsedy
              představenstva BD Mgr. Ivan Stupčuk, do funce člena představenstva Jan Moravec
              a náhradníkem člena představenstva Vlastimil Koza.
         8.  V rámci diskuse otevřel  pan Valenta problém kanálku v garážích. Pan Moravec sdělil,
               že technické řešení je složité a prozatím bude řešeno alespoň podlážkou.
 
  
Zapsal: Ivan Stupčuk
  
       
V Liberci dne 1. května 2017                                                                       Bohumil Ženatý
                                                                                                               předseda bytového družstva
             
 
 
                  
                      
 Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV
                          IČO: 25O23438, sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec
 
 
konané dne:        26. 4. 2017 v 18 hod v prostorách garážového stání, Sluneční stráň, Liberec
 
přítomno:            24 členů BD osobně + 11 plná moc, tedy 35 hlasů z celkového počtu 65, což
                            představuje 54 % z celkového počtu hlasů členů BD, schůze BD je tak usnášení
                            schopná.
 
Hosté:                  Ing. Miloslava Ježková, zástupce Intermy
 
 
1.        Předseda představenstva BD p. Ženatý přivítal přítomné členy BD, Hosta a zástupce města.
2.        Mgr. Stupčuk navrhl za řídícího schůze p. Ženatého. Schváleno 100 % hlasů přítomných 
            členů bytového družstva, dále jen jednomyslně.
3.         Schválen též  jednomyslně člen mandátové komise Ing. Pavlíček.
4.         Předseda  představenstva BD p. Ženatý přednesl zprávu o činnosti bytového družstva od  
            minulé schůze tj. od 26. 5. 2016 do 26. 4. 2017. Ve své zprávě především zmínil:
            a) průběžné schvalování změn v oblasti  „ Smluv o nájmu a Evidenčních listů“
            b) výrazné zlepšení parkování mezi domy,
            c) ocenil dobrou úroveň vnitřního i venkovního úklidu, s výjimkou psích exkrementů
                po zimním období,
            d) upozornil na průběžné řešení tzv. neplatičů služeb atd. a vyzval členy družstva     
                ke kontrole svých plateb,
            e) informoval o řešení kauzy bývalého člena bytového družstva, včetně součinnosti
                s pracovníky Intermy a příslušnou advokátní kanceláří, o výsledku bude řízení bude
                po skončení kauzy podána zpráva,
             f) o nutnosti doplnit složení představenstva a kontrolní komise novou volbou,
             e) seznámil přítomné s prodejem (převodem podílu) garáží č.52 a 53.
              Zpráva  byla přijata jednomyslně. 
        5.   Zpráva, respektive  schválení účetní závěrky za rok 2016, včetně schválení způsobu
               vypořádání hospodářského výsledku byla přijata jednomyslně. Zisk BD ve výši                    
               12. 586, 78 Kč bude převeden do roku 2017.
        6.   Návrh paušálních odměn pro rok 2017 pro členy představenstva a kontrolní komise
              BD ve výši 39. 600 Kč byl schválen jednomyslně.
        7.   Na návrh předsedy BD p. Ženatého byli jednomyslně zvoleni do funkce místopředsedy
              představenstva BD Mgr. Ivan Stupčuk, do funce člena představenstva Jan Moravec
              a náhradníkem člena představenstva Vlastimil Koza.
         8.  V rámci diskuse otevřel  pan Valenta problém kanálku v garážích. Pan Moravec sdělil,
               že technické řešení je složité a prozatím bude řešeno alespoň podlážkou.
 
  
Zapsal: Ivan Stupčuk
  
       
V Liberci dne 1. května 2017                                                                       Bohumil Ženatý
                                                                                                               předseda bytového družstva
             
 
 
                  
                      
 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.