Zápis schůze SVJ K Oboře 359 Bradlec

18.05.2017 09:01

Zápis schůze SVJ K Oboře 359 Bradlec

 

 

Datum konání: 3.5.2017 v 17:00 hodin na adrese K Oboře 359, Bradlec

 

Přítomni: Martin Procházka, Jiří Vávra, Pavel Krejčí, Alena Pavlů, Stanislav Kudela

 

Host: Miloslava Ježková Interma BYTY a.s.

 

 

ad 1) Zahájení, prezence

 

Shromáždění zahájil Jiří Vávra, místopředseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 61,74% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Plnou moc od paní Bečanové nebylo možné akceptovat (není možné posílat mailem).

 

ad 2) Schválení návrhu nových stanov SV

 

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové stanovy,  které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014.

 

Schválení jednohlasné včetně přijatých změn:

1. Vypuštěna pasáž  o správě výtahů – čl. XIV, bod 4a.

2. Navýšena částka na modernizaci na bytovou jednotku z 1000 Kč na 2500 Kč – čl. IX, bod 13.

3. Navýšení nákupního limitu a postačující souhlas výboru na 20 000 Kč – čl.IX, bod 12.

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

ad 3) Převolení výboru společenství

 

Výboru SV skončil platný mandát, proto se přistoupilo k volbě nového výboru společenství ve složení  (návrh):

1)     Jiří Vávra

2)     Ing. Pavel Krejčí

3)     Martin Procházka

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

ad 4) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016

 

Schválení zprávy o hospodaření – jednohlasné. Dluh pana Bezpalce ve výši 9 352,- Kč bude rozpuštěn v podílových nákladech

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

 

 

 

 

ad 3) Investice do objektu + ad 5) Provozní záležitosti

 

1.     Dohoda o realizaci parkoviště, výbor pověřen výběrem nejvýhodnější nabídky, info bude na nástěnce a na webu SVJ, maximální částka stanovena na 200 000 Kč.

2.     Dohoda o natření krovů plus opravy balkonů.

3.     Dohoda o vymalování chodby.

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

 

6) Diskuse, závěr

 

Předsedající poté po krátké diskusi všem poděkoval za účast a shromáždění ukončil. 

 

 

 

V Bradleci 03.05.2017

 

 

 

                                                                       Jiří Vávra

                                                            místopředseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.