Zápis z členské schůze 6.6.2016

22.10.2016 15:49

Zápis z členské schůze bytového družstva UNIVERSUM

 

Datum konání : 6.6.2016 v 19.00 hod.

Místo konání : Café bar U Karla, Přátelství 155, 104 00 Praha 10                       

Pozvaní hosté : Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista

                          Ing. Miloslava Ježková – nastupující manažer družstev Interma  BYTY, a.s.

           

                          

Přítomno : 27 členů disponujících 33 hlasy,  členská schůze byla usnášeníschopná.

 

Průběh schůze - dle předloženého programu :

1) Zahájení, prezence - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.  Ing. Miloslava Ježková na základě pověření předsedy družstva Ing. Michala Krůty zahájila členskou schůzi a všechny družstevníky přivítala.

     Volba předsedajícího – návrh Ing. Miloslava Ježková - zvolena   všemi    hlasy  přítomných členů - 100%

 

2) Volba představenstva družstva:

     Ing. Michal Krůta – předseda představenstva

     Naděžda Markovská – místopředseda představenstva  

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

3) Schválení možnosti refinancování hypotečního úvěru družstva

     Československá obchodní banka a.s., aktuálně nabízí úrokovou sazbu 1,4 % p.a. s 5-letou fixací, což by v praxi znamenalo od září 2016 snížení měsíčních splátek HÚ o cca. 18 %. Refinancování je bez poplatku, družstvu, nevzniknou žádné finanční vícenáklady.

     Usnesení: Členská schůze odsouhlasuje refinancování HÚ k ČSOB a.s. a pověřuje představenstvo bytového družstva k podpisu příslušných úvěrových smluv.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

4) Schválení výroční zprávy hospodaření družstva za rok 2015

     Družstvo hospodařilo v roce 2015 se ztrátou ve výši 6 604 Kč. Celková výše ztráty předchozích let je ve výši 351 042 Kč. Členská schůze schvaluje použít základní členské vklady (2 500 Kč/) člen) na pokrytí ztráty předchozích let. Zůstatek základních vkladů se nebude vyplácet družstevníkům, ale bude použit na případnou ztrátu let budoucích.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

 

5) Provozní záležitosti, dluhy, diskuse, závěr :   

Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty vysvětlena

 

 

V Liberci dne 6.6.2016                                                                       Ing. Michal Krůta

                                                                                                      předseda představenstva

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.