Zápis z členské schůze BD CHLUMEC konané dne 25.5.2016

20.06.2016 09:06

       Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC
                                   ze dne  25.5.2016

Datum konání : 25.5.2016 v 17.00 hodin

Místo konání : Zasedací místnost Městského úřadu Chlumec, Krušnohorská 39, Chlumec

Účast členů družstva na schůzi : 28 disponující 29 hlasy, z toho 18 osobně a 10 na základě plné moci

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma-BYTY a.s. )
                         Jitka Večerníková – technička ( Interma-BYTY a.s. )

                         
Dle předloženého programu :

1) Zahájení, prezence
   Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné  přivítala. Dále konstatovala, že se sešlo 28 družstevníků, což je nadpoloviční většina a členská schůze je  usnášeníschopná.
     
2) Zpráva představenstva
    Zprávu přednesla Mgr. Brhelová. Informovala přítomné o probíhajících opravách.
• balkony se budou  osazovat postupně. Na balkonech je navržen kamínkový koberec, pokud někdo požaduje jinou úpravu, cenový rozdíl si uhradí
• střecha na domě č.p. 400 – po provedených opravách zatím nezatéká
• dům č.p. 399 – problémy se sršni ve střeše - hledá se řešení
• plánované opravy do budoucna – střecha

3) Návrh na zvýšení platby do fondu oprav
Byl podán návrh pro zvýšení platby do fondu oprav o 5 Kč/ m2 s účinností od 1.7.2016. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen.

Pro: 26                 Zdržel se: 2                    Proti: 1
   
4) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015 
Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2015 seznámila přítomné Ing. Ježková. Hospodářský výsledek za rok 2015 skončil ziskem ve výši 3 651,- Kč. Výsledek hospodaření byl schválen.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

5) Provozní záležitosti
• v případě jakýchkoliv úprav  v bytě je nutno oznámit opravy dopředu vývěskou na nástěnce.
• členská schůze ukládá představenstvu družstva, aby se obrátilo na město Chlumec ohledně možného odkupu pozemků před domem – parkoviště.

6) Diskuse, závěr
Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena .

V Chlumci, dne 25.5.2016


                                                                              
Zapsala  Ing. Miloslava Ježková                                                                                                                       

 

                                                        Mgr. Martina Brhelová
                                                           předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.